Kategorie AŠSK pro školní rok 2021/22

kategorie I.

mladší děti

1. - 3. třídy ZŠ

kategorie II.

starší děti

4. a 5. třída ZŠ

kategorie III.

mladší žáci

6. a 7. třída ZŠ

a příslušné ročníky víceletých gymnázií

kategorie IV.

starší žáci

8. a 9. třída ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií

kategorie V.

studenti SŠ

studenti SŠ

a příslušné ročníky víceletých gymnázií

kategorie VI. A

 16 - 18 let

studenti SŠ - ročníky 2006, 05, 04

u soutěží ISF (16-18 let)

kategorie VI. B

 15 - 18 let

studenti SŠ - ročníky 2007, 06, 05, 04

u soutěží ISF (15-18let)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky

1.  Družstvo je složeno z žáků jedné školy.

2.  Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

3.  Do úrovně okresních kol včetně mají žáci právo startovat v nejbližší starší kategorii.

4.  Žák, který opakoval školní rok(y) musí být zařazen do kategorie podle třídy,

     kterou by navštěvoval, pokud by neopakoval ročník(y).

5.  Žák, který chodí na ZŠ desátý rok, nesmí školu reprezentovat v žádné soutěži.

 

MENU